Print this page
Monday, 03 July 2017 12:16

ประชาสัมพันธ์ 2

        เนื่องด้วยฤดูฝนนั้นจะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย โรคที่ต้องเฝ้าระวังและสามารถเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายในฤดูนี้ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุจะเกิดจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตัว เช่น

 ⁃ การรักษาความสะอาด (การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย การแยกใช้ของใช้ส่วนตัว ช้อนส้อม แก้วน้ำ)

 ⁃ การพักผ่อนที่เพียงพอ 

 ⁃ การปฏิบัติตนเมื่อตากฝน ต้องอาบน้ำสระผมแล้วเช็ดผมให้แห้ง

อาการของโรคต่างๆ

ไข้หวัด

 ⁃ โดยทั่วไปโรคนี้มักมีอาการไม่รุนแรง อาการที่พบได้ทั่วไป คือ เป็นหวัด คัดจมูก จาม มีน้ำมูกใสไหล คอแห้ง หรือเจ็บคอเล็กน้อย ไอแห้งๆ หรือไอมีเสมหะเล็กน้อย ลักษณะสีขาว อาจมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อย อ่อนเพลีย (แต่ไม่มาก) ปวดกล้ามเนื้อ มีแสบตา เสียงแหบ และอาจมีไข้ได้ แต่เป็นไข้ไม่สูง (ไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส) โดยจะมีไข้เป็นพัก ๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว 

ไข้หวัดใหญ่

 ⁃ ชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ : ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ เอ บี และซี โดยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ มักจะก่อให้เกิดอาการรุนแรง อาจพบระบาดได้กว้างขวาง และสามารถกลายพันธุ์แตกแขนงเป็นสายพันธุ์ย่อย ๆ ได้ ส่วนไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดบีนั้น จะก่อความรุนแรงและการระบาดของโรคได้น้อยกว่าชนิดเอ สามารถกลายพันธุ์ได้ แต่ไม่มากเท่าชนิดเอ ส่วนไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดซี จะก่อให้เกิดอาการเพียงเล็กน้อยและมักไม่ค่อยพบการระบาด

 ⁃ อาการมักเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้สูง 38-41 องศาเซลเซียส หนาว ๆ ร้อน ๆ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก (โดยเฉพาะที่กระเบนเหน็บ ต้นแขน และต้นขา) ปวดศีรษะมาก ปวดกระบอกตาเวลาตาเคลื่อนไหว มีน้ำตาไหลเมื่อมีแสงสว่าง อ่อนเพลียมาก เบื่ออาหาร ขมในคอ อาจมีอาการเจ็บในคอ คัดจมูก มีน้ำมูกใสไหล ไอแห้ง ๆ จุกแน่นท้อง คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย แต่บางรายอาจไม่มีอาการคัดจมูกหรือเป็นหวัดเลยก็ได้

โรคมือ เท้า ปาก

 ⁃ อาการเริ่มต้นของโรคมือเท้าปากจะคล้ายไข้หวัด คือ มีตุ่มใส หรือแผลร้อนในเกิดขึ้นหลายแผลในปาก และมีอาการเจ็บ มีผื่นแดงหรือตุ่มใส ขนาดเล็กที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า หรือก้น และมีอาการไข้เป็นระยะเวลา 5-7 วัน

ทางโรงเรียนจึงประสงค์ที่จะขอความร่วมมือในการสังเกตอาการหากบุตรธิดาของท่านเริ่มมีอาการเข้าข่ายโรคดังกล่าวและได้ดูแลอาการเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์เพื่อดูแลอาการของบุตรธิดาของท่านค่ะ

Read 1718 times Last modified on Monday, 03 July 2017 12:32